Bioplinska postrojenja

Energija iz otpada

Organski otpad može biti dragocjen za tvrtke i pojedince, pri čemu se iz probavljenog otpada proizvodi električna i toplinska energija, uključujući anaerobnu digestiju.

Otpad iz industrije, uključujući tretirani mulj iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda može se probaviti u anaerobnim uvjetima.
Stvoreni plin može biti generiran u energiju, a toplina se može koristiti da bi se spremnik za digestiju držao na optimalnoj temperaturi.
Energija iz otpada može se koristiti u vlastitoj tvornici ili može biti prodana kao zelena energija.

U vodama koje sadrže dušik i fosfor mogu rasti alge. Alge se mogu koristiti kao kvalitetan izvor za proizvodnju biogoriva, plastike i ostalih proizvoda.

Koncentrirana ulja i masti odvojeni od otpadnih voda mogu biti dobar izvor za energiju ili se ponovno koristiti u proizvodnim procesima.

Fosfor može biti recikliran dodatkom posebne kemikalije za stvaranje struvita, koji se može koristiti kao gnojivo.

Vaš otpad i otpadne vode imaju visoku vrijednost i NWT može dizajnirati sustave za reciklažu i iskorištavanje ovih dragocjenosti za Vas
pomoću sustava za preradu otpadnih voda uparenih sa bioplinskim sustavima.
________________________________________________________________

Aecomix – probava mulja i otpada

NWT projektira i isporučuje digestore mulja i otpada, gdje se u anaerobnim uvjetima vaš organski otpadni materijal pretvara u bioplin, toplinu, energiju i gnojiva.

Ulazna hrana za digestor može se sastojati od:

Visoko opterećeni organski tekući otpad
Tvornički organski otpad
Mulj iz Vašeg postrojenja za preradu otpadnih voda

Ovisno o sirovinama, NWT će odabrati optimalni sustav.
Takav sustav može uključivati ​​sljedeće korake: priprema sirovine, balansiranje, miješanje, probava, bioplinski uređaj,
korištenje bioplina, prerada probavljenog mulja i tretman digestata.

Probava životinjskog gnoja i slično

NWT ima specijaliziranu diviziju, Thecogas Biogas, koja Vas opskrbljuje sustavima za probavu životinjskog gnoja i organskog otpada,
gdje se pod anaerobnim uvjetima poljoprivredni otpad pretvara u bioplin, toplinu, energiju i gnojiva.

Ulazna hrana za digestor može se sastojati od:

Izmet životinja
Poljoprivredn otpad i otpad iz prehrambenih tvornica
Ko-supstrati, kao što su kukuruz, silaža, trava i šećerna repa

Ovisno o sirovinama NWT će odabrati optimalan sustav.
Ovakav sustav može uključivati ​​slijedeće korake:priprema sirovine, balansiranje, miješanje, probava, biopliski uređaj,
korištenje bioplina i obrada probavljenog mulja i digestata.