Primarni tretman

Primarni sustavi za pročišćavanje

Ovisno o Vašim zahtjevima izbor naših primarnih sustava za pročišćavanje će biti ili prvi korak
postupka/procesa ili cjelovito rješenje.

Rješenja u primarnom tretmanu:
Filtracijski sustavi će ukloniti veće čestice
Sedimentacijski sustavi će ukloniti teške čestice
Separatori masnoća će ukloniti slobodno odvojiva ulja i masti
Koagulacija & flokulacija će kreirati odvojive skupine/flokove od emulgiranih materijala
Flotacijski sustavi će ukloniti fine tvari i stvorene skupine/flokove

——————————————————————-

NFS filtracijski sustavi

Nijhuis Water Technology raspon NFS filter sustava koristi se za odvajanje grubih tvari iz otpadnih voda.
Ova prva faza u tretmanu otpadnih voda je vrlo važna kako bi zaštitili cjevovode i daljnju opremu.

NWT dizajnira i konstruira sljedeće vrste filter sustava:
Trakasti zasloni
Kanalni Filteri, uključujući i Aquarake i Vijčane filtere
Zakrivljene zaslone/sita, uključujući statičke i vibrirajuće modele
Rotirajuće bubanjske separatore, interno i eksterno napajane
Filter sa tkaninom, model NDF

Ovisno o vrsti, sastavu i obujmu Vaše otpadne vode, biti će izabran najprikladniji sustav za filtriranje.
Nijhuis Water Technology također dizajnira i konstruira filter sustave po mjeri kako bi se zadovoljili
specifični zahtjevi.


————————————————————

Gravisep – Gravitacijski separatori

Gravisep gravitacijski separatori su dizajnirani za uklanjanje teških tvari i plutajućih čestica, kao što su
ulja, pijesak, glina i / ili škrob iz otpadnih voda.

NWT dizajnira i konstruira sljedeću sedimentacijsku opremu:
Sedimentacijske jedinice
Vijčane transportere pijeska
API / CPI / TPI separatori masnoća
Cross-flow Separatori
Kontra-strujni separatori
PPA moduli
Hidrocikloni

Naši inženjeri naviknuti su za rad sa visokim tehnološkim standardima, kao u naftnoj i
plinskoj industriji.
Naši sustavi se lako mogu prilagoditi Vašim specifičnim zahtjevima.


—————————————————————————————————

NCF – Koagulacija & Flokulacija

NWT koagulacijski i flokulacijski sustavi uklanjaju emulzije, disperzije i teške metale iz otpadnih voda s
dodatkom koagulanta, flokulanta ili sličnih tvari.

Sljedeći sustavi Koagulacija – Flokulacija su dostupni:
Cijevni Flokulator
Spremnik reaktor
Elektro koagulacija
Kemijsko doziranje – oprema
Kemijsko dotjerivanje – oprema

Ovisno o kapacitetu i primjeni Nijhuis Water Technology će odabrati naj optimalnije
sustave za kemijsko miješanje, doziranje i dotjerivanje za vaš projekt.


———————————————————————————————————

Optiflot – flotacijki sustavi

NWT Optiflot flotacijski sustavi koriste se za odvajanje neotopljenih materijala, kao što su ulja i masti,
suspendirane tvari i ugrušane / flokulirane nečistoće iz vode ili procesnog toka. Ovisno o vrsti zagađenja
koje treba izdvojiti to može biti učinjeno gravitacijom, s dodatkom induciranog zraka ili dodatkom
otopljenog zraka / plina.

Za svaku primjenu Nijhuis Water Technology ima standardni niz plutajućih jedinica:
Flotacija sa induciranim Zrakom IAF
Flotacija sa induciranim plinom IGF
Flotacija sa otopljenim zrakom DAF (sa i bez lamela-ploča)
Flotacija sa otopljenim plinom DGF (sa i bez lamela-ploča)

Osim ovih standardnih tipova, Nijhuis Water Technology također dizajnira i konstruira posebne flotacijske
sustave, kako bi se zadovoljili specifični zahtjevi naših kupaca.