Muzna i rashladna oprema

Izmuzišta

Izmuzišta

Konstrukcije i oprema izmuzišta

Spremnici za hlađenje mlijeka

Spremnici za hlađenje mlijeka

50-14000 litara zapremnine, otvorenog i zatvorenog tipa, sa vrhunskim programibilnim sustavima pranja te hlađenja.

Bojleri rekuperatori

Bojleri rekuperatori

Iskoristite višak topline proizvedene pri hlađenju mlijeka

Rezervni dijelovi i oprema

Rezervni dijelovi i oprema

Svi rezervne dijelovi za sustave mužnje i vezanu opremu, vršimo usluge servisa i zamjene dijelova.