Oprema za manipulaciju gnojem i fluidima

Pumpe

Pumpe

Potopne, vertikalne, nadzemne i sve ostale vrste električnih pumpi.

Mješači

Mješači

Električni mješači snage od 1 do 22kW i pripadajuća oprema

Separatori

Separatori

Separatori za odvajanje krute faze iz raznih tekućina poput stajskog gnoja

Aeracija gnoja

Aeracija gnoja

Sustavi aeracije (prozračivanja) tekućeg gnoja