Separatori

Separatori

Separatori su prikladni za odvajanje krute faze iz raznih tekućina poput stajskog gnoja, u primjeni u klaonicama, destilerijama te papirnoj i prehrambenoj industriji. Separacijom se dobivaju tekuća i kruta faza koje je puno lakše skladištiti, transportirati te iskorištavati u posebne svrhe. Kruta faza u slučaju stajskog gnoja visokovrijedno je hranjivo za njive koje se lako skladišti, transportira te rasipa po njivi. Tekuća faza omogućuje skladištenje bez stvaranja kore i taloga te sadrži manje razine dušika i fosfora, brzo prodire u zemlju te se može distribuirati klasinim metodama gnojenja i navodnjavanja.