Silosi

Silosi

Možemo Vam ponuditi visokokvalitetne fiberglas silose zapremnine do 52m3 te do kapaciteta 32 tone sa kompletnim sustavima transporta sadržaja. U slučaju potrebe za većim skladišnim prostorom možemo Vam ponuditi metalne silose u toplo-pocinčanoj i emajliranoj izvedebi te silose od nehrđajućeg čelika sa svom potrebnom opremom.