Ventilacija

Ventilatori i oprema

Ventilatori i oprema

Vruća ljeta u našem klimatskom području prisiljavaju nas da se rashladimo na razne načine.

Hlađenje izmagljivanjem

Hlađenje izmagljivanjem

Poznato je da ljeti suh i vruć zrak uzrokuje razne probleme u dnevnim ciklusima životinja na farmi te ljudi unutar raznih objekata te na terasama i otvorenim prostorima.