Usluge

Preuzmite našu brošuru

Sve naše klijente savjetujemo pri raznim investicijama i ulaganjima kako bi odabrali kvalitetnu opremu sa najboljim omjerom uloženog i dobivenog.
Nudimo pomoć u izradi nacrta, planova i projekata za izgradnju i opremanje novih te adaptacije postojećih objekata.
Uvoz, transport, prodaja i servis svih vrsta opreme i rezervnih dijelova u farmarstvu.
Usluge održavanja nove i postojeće opreme na farmama.